• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
1 2 3 4 5

Všeobecné informácie ohľadom tlačových dát pre MaxPress s.r.o.

( z 01.01.2020)       

Tieto požiadavky sú súčasťou všetkých kúpnych zmlúv a objednávok medzi predávajúcim a kupujúcim.

Spôsob dodania dát

 • Dátové nosiče: CD-ROM, DVD-ROM,  USB flash disk
 • E-mail:   (dáta do veľkosti max. 10MB!)
 • vlastný FTP server zákazníka
 • cloudové služby (uschovna, wetransfer, google drive, one drive alebo pod.)

Dodanie súborov pre ofsetovú tlač

 • súbory pre priamy osvit CtP je nutné dodať v PDF formáte do verzie 1.5 vrátane. Musí byť vytvorený štandardným spôsobom pre komerčnú tlač (press PDF).
 • fonty (písma) musia byť vložené (subset alebo full) alebo prevedené do kriviek (v prípade zamedzenia nechcenej zmeny.
 • veľkosť písma musí byť minimálne 3 body (závisiac od typu písma) pre jednu nerastrovanú farbu, pre CMYK minimálne 5 bodov (závisiac od typu písma), pre inverzný CMYK minimálne 6 bodov. V prípade tlače písma v minimálnych hodnotách je potrebné konzultovať to s tlačiarňou.
 • súbor môže obsahovať orezové značky.
 • spadávky (bleed) musia byť min. 3 mm.
 • veľkosť dokumentu musí byť v mierke 1:1.
 • pri tlači plôch v súbore použiť raster minimálne 5% (CMYK aj Pantone), v prípade potreby nižšieho rastra je to potrebné konzultovať s tlačiarňou.
 • tlačový raster používame 80 linkový, prípadne 95 linkové Staccato, dáta musia preto byť v dostatočnej kvalite.
 • hrúbka liniek v dokumente musí byť minimálne 0,05 mm (0,142 bodu) pre jednu nerastrovanú farbu, pre CMYK minimálne 0,2 mm (0,567 bodu), pre inverzný CMYK  0,2 mm (0,567 bodu).
 • tlačové dáta musia obsahovať len farby, ktoré budú použité v tlači (farebný priestor CMYK, bez profilu ICC, priame farby Pantone alebo HKS).
 • výsek  v PDF spolu s grafikou musí byť nastavený ako priama farba s nastavenou pretlačou.
 • súbor musí obsahovať overprint (pretlač) na 100% K. Overprint vypínať len keď vyžaduje grafický zámer.
 • Pri použití metalických a krycích farieb v tlačových podkladoch je potrebné sa informovať v tlačiarni o technologickom postupe (zaslať náhľad alebo vzorku) z dôvodu správneho nastavenia tlačových dát.
 • grafika musí byť uložená na stred dokumentu (vycentrovaná), v prípade farebný alebo textových mutácií aj rovnakú veľkosť stránky a orientáciu.
 • pre tlač lokálneho lakovania musí byť lak znázornený ako plná plocha. Jeho poloha v dokumente, orientácia a veľkosť stránky dokumentu musia zodpovedať  dokumentu grafického návrhu.

Kvalitatívne požiadavky

 • bitmapy (rastrová grafika, obrázok) min. rozlíšenie 300 DPI (pokiaľ zámer nie je iný)
 • pérovky, vektory min. rozlíšenie 1200 DPI (pokiaľ zámer nie je iný)
 • používať bezstratovú kompresiu ZIP (pokiaľ zámer nie je iný)  

Do súboru nevkladať škály, sútlačové značky, legendy, reklamy alebo logá  grafických štúdií, ktoré dáta vytvorili! ( výnimkou sú dáta, ktoré podľa technickej špecifikácie musia niektoré tieto informácie obsahovať ). Súbor nesmie byť heslom chránený!

Dodanie súborov pre digitálnu tlač

Dodanie je potrebné dohodnúť s tlačiarňou:

,

Ďalšie informácie k dodaniu tlačových súborov:

 • Je možné dodať otvorené súbory, zákazku spracujeme za hodinovú sadzbu dohodnutú v kúpnej zmluve (objednávke tovaru). Musia byť dodané všetky grafiky, ktoré sú vo väzbe vrátane použitých typov písiem (prípadne v krivkách).
 • Pre grafické práce používame Apple Mac Pro a grafické programy: Adobe Creative Suite ( Illustrator, Photoshop, Indesign). Súbory z iných programov je potrebné analyzovať a v prípade kompletnej prerábky do grafických programov je účtovaná hodinová sadzba podľa kúpnej zmluvy (objednávke tovaru). CorelDraw je z dôvodu jeho nedostupnosti na našu platformu nepodporovaný.
 • Pokiaľ ide o opakovú tlač z inej tlačiarne je potrebné dodať referenčnú vzorku alebo digitálny certifikovaný nátlačok.
 • Pre kvalitné a včasné vyhotovenie produktu je nutné dodať podklady s dostatočným časovým predstihom aj pre prípad ďalších korektúr.

Schvaľovanie do tlače

 • výroba produktu bez písomného odsúhlasenia grafiky zákazníkom (mailom) nie je možná
 • po prevzatí súborov od zákazníka je zákazníkovi posielané na schválenie:
 1. certifikovaný digitálny nátlačok (Proof) na odsúhlasenie farebnosti a obsahu (certifikovaný nátlačok nesimuluje farebnosť potláčaného materiálu, slúži ako referenčná vzorka tlače a tlač sa k tomuto nátlačku nastavuje čo najdôveryhodnejšie). Nátlačky je možné vyhotoviť do maximálnej šírky A3. Minimálna veľkosť nátlačku je A4 (grafika môže byť menšia). Cena nátlačkov je účtovaná vrátane poštovného (ak to zmluva nestanovuje inak).
 2. náhľad z grafiky na e-mail zákazníka na odsúhlasenie obsahu
 • Po každej úprave grafiky je potrebné znova schváliť podklady formou, ktorú si zvolí zákazník (viď. predošlý bod)

V prípade potreby iných parametrov alebo informácií, ako sú uvedení v tomto dokumente, prosíme predom kontaktovať tlačiareň.